Lista instalacji

lista instalacji

Niniejsza strona zawiera tabelę prezentującą listę instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę” wraz z historiami odczytów dokonanych dla każdej z nich