Raporty

Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 19710639.41 kWh (70958.3 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 19689837 kWh
przez kotły na biomasę: 20802.41 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 567912.66 litrów wody