Raporty

Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 41808379.87 kWh (150510.17 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 41213369.35 kWh
przez kotły na biomasę: 595010.52 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 1204603.66 litrów wody