Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Ten portal dotyczy I edycji projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Kliknij tutaj, aby przejść do II edycji portalu. Kliknij tutaj, aby przejść do I edycji portalu.

Krzyżówki

K2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : Rzeka w północno-wschodniej Polsce, górny bieg rzeki Netty. Przepływa przez Pojezierze Suwalskie i północno-zachodnią część Puszczy Augustowskiej.
Poprawna : ROSPUDA

Początek : 11
Wskazówka : Sztuczne jezioro zaporowe to inaczej zbiornik?
Poprawna : RETENCYJNY

Początek : 22
Wskazówka : Kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem.
Poprawna : ROZTOCZE

Początek : 33
Wskazówka : Zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki
Poprawna : ŚCIEKI

Początek : 44
Wskazówka : Jedno ze żródeł energi odnawialnej
Poprawna : WIATR

Początek : 55
Wskazówka : Obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, objęty ochroną prawną. Tereny objęte parkiem posiadają szczególną wartość naukową, przyrodniczą, krajobrazową lub kulturową. Park ...
Poprawna : NARODOWY

Początek : 66
Wskazówka : Rodzaj budowli regulacyjnej stosowanej w hydrotechnice, służącej wytworzeniu i utrwaleniu nowego brzegu na cieku. Budowla ta słuzy do regulacji rzek
Poprawna : TAMA

Pionowo