Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Ten portal dotyczy I edycji projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Kliknij tutaj, aby przejść do II edycji portalu. Kliknij tutaj, aby przejść do I edycji portalu.

Informacje o projekcie

Panele słoneczne na dachuENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE ULAN-MAJORAT – II EDYCJA

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

 

Całkowita wartość projektu: 3 409 478,03 zł

Wartość dofinansowania: 1 830 785,36 zł

Cel główny projektu:

Zwiększenie stosowania OZE na terenie Gminy Ulan-Majorat.

 

Cele szczegółowe:

Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;

Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków
szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii z OZE;

Zmniejszenie obciążenia finansowego JST wynikających z opłat za energię;

Zmniejszenie obciążenia finansowego społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE

 

Zakres projektu obejmował dostawę i montaż 315 szt. instalacji OZE: 162 szt. Instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,49 MW, składających się z 9 paneli fotowoltaicznych o mocy 3,06 kWp oraz 153 szt. instalacji solarnych o łącznej mocy 0,65 MW na budynkach mieszkańców Gminy Ulan-Majorat w tym:

  • 81 zestawów kolektorów słonecznych płaskich składających się z 2 paneli + zasobnik 300 litrów,
  • 72 zestawów kolektorów słonecznych płaskich składających się z 3 paneli + zasobnik 400 litrów,